Od ponad pół roku pracujemy z 28 szkołami warszawskimi, wspierając je w rozwoju wolontariatu. Pomagamy zakładać koła, profesjonalizujemy działania opiekunów i uczniów, inspirujemy do wychodzenia poza szkołę.

Podczas spotkań w szkołąch mieliśmy okazję obserwować wiele ciekawych przedsięwzięć wolontariackich. Prowadziliśmy też trudne rozwmowy z opiekunami o trwałości grupy wolontariuszy, odpowiedzialności za nakładane na nich zadania oraz regularności ich działań. Mocno wybrzmiało, tak wśród nauczycieli, jak i samych uczniów, że konieczne jest poszukanie takich motywatorów, które pozwalają na trwałe i odpowiedzialne zaangażowanie. Stąd temat szkolenia dla nauczycieli-opiekunów, którego głównym celem było prezentacja takich narzędzi, które sprawią, że wolontariat będzie naprawdę uczniowski.

 

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i nauczycielki z ponad 20 szkół, koordynatorzy, trenerzy i  eksperci CEO oraz wybrani opiekunowie szkół. Nie zabrakło okazji do wymiany doświadczeń, prezentacji planów na rok szkolny 2017/2018 czy dzielenia się trudnościami związanymi z rozwojem szkolnego wolontariatu w szkołach podlegających gwałtownym przekształceniom. Wszyscy podkreślali, że różne nowe obowiązki sprawiają, że nie mogą poświęcać wolontariatowi tyle czasu, ile by chcieli. Wspólnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób jeszcze mocniej włączać pozostałych nauczycieli i zobowiązaliśmy opiekunów szkolnych do tego, by kolejne konsultacje czy sesje coachingowe prowadzone były  udziałem wychowawców klas i zespołu wychowawczo-pedagogicznego szkoły.

Aż w końcu przyszedł czas na realizację tematu wiodącego szkolenia. I okazało się, że wciąż nam dorosłym trudno jest tak całkowicie oddać sprawy w ręce młodzieży. Wspólnie zastanawialiśmy się dlaczego. I sprawdzaliśmy rozmawite narzędzia, które wpływ ucznia/uczennicy na kształt szkolnego wolontariatu uczyniłyby naprawdę realnym.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. Małgorzata Leszko