Kto na ochotnika? - edycja 1

„Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu” to projekt, który pomaga szkołom prowadzić zorganizowany wolontariat uczniowski. Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie angażowali się w wolontariat, to ten program jest dla Ciebie.

Wstęp

Czy w Twojej szkole uczniowie organizują zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska, pomagają w utrzymaniu zieleni wokół szkoły lub wspierają innych uczniów w nauce? Jeśli tak, to znaczy, że Twoi uczniowie angażują się w wolontariat!

Praktyka pokazuje jednak, że wolontariat w szkole przybiera zazwyczaj formy akcyjne (takie jak “Szlachetna Paczka”) i w sposób aktywny angażuje niewielką część młodzieży. Często odbywa się też poza lokalnym kontekstem: uczniowie biorą udział w ogólnopolskich akcjach, nie zauważając wyzwań czekających na nich na własnym (szkolnym lub miejskim) podwórku. Tymczasem szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu. Co może zrobić szkoła, by wspierać działania wolontariackie swoich uczniów?  Dołączcie do programu “Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy)!

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Program wspiera szkoły w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności; odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami prawnymi.

Dzięki udziałowi w programie w Twojej szkole wspólnie z uczniami krok po kroku opracujecie program wolontariatu i roczny plan pracy (rok szkolny 2016/2017) oraz go wdrożycie (rok szkolny 2017/2018).

W programie zrobicie diagnozę lokalnego środowiska, poznacie instytucje i organizacje, które działają w okolicy oraz zbadacie, jakie inicjatywy społeczne interesują uczniów w Twojej szkole. Dowiecie się, jak motywować uczniów, wspierać ich pracę w zespołach, nie odbierając im zarazem poczucia sprawczości. Dzięki temu w kolejnym roku szkolnym będziecie mieć już mapę drogową działania.

Nauczyciele i uczniowie otrzymają intensywne, całościowe wsparcie zarówno w roku szkolnym 2016/2017 jak i 2017/2018: szkolenia i spotkania tematyczne, indywidualne konsultacje z mentorem, wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach oferujących wolontariat. Będą też mieć możliwość udziału w webinariach (spotkaniach z ekspertami online). Przygotujemy także materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli.

Najaktywniejsi uczniowie i uczennice będą mieć możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach.

Do kogo skierowany jest program?

Do programu zapraszamy 16 nauczycieli i nauczycielek pracujących w 8 szkołach, które znajdują się następujących dzielnicach Warszawy: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek. Program ma jednak na celu wsparcie całego środowiska szkolnego: zakłada współpracę nie tylko nauczycieli, ale także uczniami i uczennicami (młodzieżowych liderów wolontariatu) oraz współpracę z rodzicami. 

Co oferujemy?

Nauczyciele i nauczycielki otrzymają:

 • materiały edukacyjne dotyczące wolontariatu w szkole;
 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne (24-25 marca 2017 r.);
 • wizyty studyjne w organizacjach/instytucjach (1 dzień);
 • 2 webinaria – spotkania on-line z ekspertami;
 • 2 spotkania coachingowe z praktykami;
 • 2 konsultacje on-line.

Uczniowie i uczennice otrzymują:

 • 2 warsztaty tematyczne;
 • ogólnodostępne spotkanie z czynnymi wolontariuszami;
 • webinarium – spotkanie online z ekspertem;
 • plakaty informacyjno-edukacyjne z kartami pracy;
 • materiały edukacyjne;
 • kontakt z organizacjami współpracującymi z wolontariuszami;
 • możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach (30-godzinny program stażu) dla najaktywniejszych wolontariuszy.

Harmonogram

Program trwa od stycznia do czerwca 2017 roku.

Działanie

Okres

Rekrutacja 8 szkół do programu

do 26 lutego

Szkolenie dla nauczycieli (2 osoby z każdej szkoły)

24-25 marca

Praca nad programem wolontariatu w zespołach roboczych w szkole;

marzec – czerwiec

2 szkolenia tematyczne z animatorami dla uczniów i uczennic;

kwiecień – maj

Indywidualne konsultacje dla zespołów roboczych w szkołach; (spotkania w szkole i konsultacje online)

marzec – czerwiec

Webinaria (spotkania online z ekspertami) dla nauczycieli (2) i uczniów (1)

marzec – maj

Ogólnodostępne spotkanie z aktywnymi, czynnymi wolontariuszami

marzec- maj

Zatwierdzenie programu wolontariatu oraz rocznego planu pracy

do 15 czerwca

Wysłanie sprawozdania z realizacji programu do 22 czerwca

REGULAMIN

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"