Kto na ochotnika - edycja 2

„Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu” to projekt, który pomaga szkołom prowadzić zorganizowany wolontariat uczniowski. Jeśli chcesz, by Twoi uczniowie angażowali się w wolontariat, to ten program jest dla Ciebie.

Wstęp

Czy w Twojej szkole uczniowie organizują zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska, pomagają w utrzymaniu zieleni wokół szkoły lub wspierają innych uczniów w nauce? Jeśli tak, to znaczy, że Twoi uczniowie angażują się w wolontariat!

Praktyka pokazuje jednak, że wolontariat w szkole przybiera zazwyczaj formy akcyjne (takie jak “Szlachetna Paczka”) i w sposób aktywny angażuje niewielką część młodzieży. Często odbywa się też poza lokalnym kontekstem: uczniowie biorą udział w ogólnopolskich akcjach, nie zauważając wyzwań czekających na nich na własnym (szkolnym lub miejskim) podwórku. Tymczasem szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu. Co może zrobić szkoła, by wspierać działania wolontariackie swoich uczniów?  Dołączcie do programu “Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy)!

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Program wspiera szkoły w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności; odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami prawnymi.

Dzięki udziałowi w programie w Twojej szkole wspólnie z uczniami krok po kroku opracujecie program wolontariatu i roczny plan pracy (rok szkolny 2016/2017) oraz go wdrożycie (rok szkolny 2017/2018).

W programie zrobicie diagnozę lokalnego środowiska, poznacie instytucje i organizacje, które działają w okolicy oraz zbadacie, jakie inicjatywy społeczne interesują uczniów w Twojej szkole. Dowiecie się, jak motywować uczniów, wspierać ich pracę w zespołach, nie odbierając im zarazem poczucia sprawczości. Dzięki temu w kolejnym roku szkolnym będziecie mieć już mapę drogową działania.

Nauczyciele i uczniowie otrzymają intensywne, całościowe wsparcie zarówno w roku szkolnym 2016/2017 jak i 2017/2018: szkolenia i spotkania tematyczne, indywidualne konsultacje z mentorem, wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach oferujących wolontariat. Będą też mieć możliwość udziału w webinariach (spotkaniach z ekspertami online). Przygotujemy także materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli.

Najaktywniejsi uczniowie i uczennice będą mieć możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach.

Do kogo skierowany jest program?

Do programu zapraszamy 20 nauczycieli i nauczycielek pracujących w 20 szkołach we wszystkich dzielnicach Warszawy poza dzielnicami objętymi Zintegrowanym Programem Rewitalizacji do 2022 roku (Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek) Program ma jednak na celu wsparcie całego środowiska szkolnego: zakłada współpracę nie tylko nauczycieli, ale także uczniami i uczennicami (młodzieżowych liderów wolontariatu) oraz współpracę z rodzicami.

Co oferujemy?

Nauczyciele i nauczycielki otrzymają:

 • materiały edukacyjne  dotyczące wolontariatu w szkole (materiały informacyjne oraz narzędzia do pracy z uczniami: scenariusze, karty pracy, plakaty)

 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne dla 1 nauczyciela ze szkoły

 • wizyty studyjne w organizacjach/instytucjach (1 dzień)  

 • min. 2 webinaria - spotkania online z ekspertami

 • min. 5 spotkań coachingowych wspierających zespoły szkolne w planowaniu i wdrażaniu szkolnego programu wolontariatu oraz konsultacje online

 • wizyty i spotkania studyjne w warszawskich instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych oferujących wolontariat młodzieżowy

 • możliwość opublikowania dobrej szkolnej praktyki oraz udział w gali podsumowującej

 • 20 lokalnych prezentacji w szkołach

Uczniowie i uczennice otrzymują:

 • 2 warsztaty tematyczne dla młodzieżowych liderów wolontariatu

 • 2 ogólnodostępne spotkania z czynnymi wolontariuszami

 • 1 tematyczne webinarium z ekspertem

 • plakaty informacyjno- edukacyjne z kartami pracy

 • materiały edukacyjne

 • kontakt z organizacjami współpracującymi z wolontariuszami

 • możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach (30-godzinny program stażu) dla 10 najaktywniejszych wolontariuszy

Harmonogram

Program trwa od 1 marca 2017 roku  do czerwca 2018 roku.

1. Przygotowanie materiałów programowych (marzec 2017)
2. Przygotowanie i wydruk materiałów wspierających wolontariuszy i opiekunów w realizacji wybranych form wolontariatu (marzec - sierpień 2017)
3. Rekrutacja szkół do udziału w Programie (15.03-15.04.2017)

4. Wsparcie nauczycieli-opiekunów wolontariatu  (kwiecień 2017 - czerwiec 2018)

 • Szkolenie dla nauczycieli (kwiecień 2017 - termin do ustalenia)

 • Webinarium dla nauczycieli (maj 2017, wrzesień/październik 2017)

4. Wsparcie młodzieżowych liderów wolontariatu w szkołach (kwiecień 2017 - czerwiec 2018)

 • Szkolenia tematyczne dla uczniów (maj 2017, październik 2017)

 • Webinarium dla uczniów (wrzesień 2017)

5. Działania w szkołach (maj 2017- czerwiec 2017: wypracowywanie szkolnych programów; wrzesień 2017-czerwiec 2018: wdrażanie szkolnych programów wolontariatu)

6. Podsumowanie projektu i prezentacja działań z zakresu wolontariatu prowadzonego przez uczniów (maj 2018)

7. 20 prezentacji lokalnych w szkołach (maj - czerwiec 2018)

8. Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie wspierania wolontariatu szkolnego oraz upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze szkolnego wolontariatu; publikacja (marzec - czerwiec 2018)

Jak się zgłosić?

Rekrutacja trwa od 15 marca 2017 roku do 15 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez FORMULARZ dostępny na stronie Społeczności CEO. 

Regulamin projektu

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"