19 Czerwca 2018

Rok szkolny się kończy, a działające koła wolontariatu mają czas, żeby złapać w płuca solidną dawkę energii i inspiracji przed wrześniem. Tomasz Piątek, animator i trener, opowie o tym, jak odpoczywać w sposób twórczy i z korzyścią dla siebie i innych.

19 Czerwca 2018

Szkolne kluby wolontariatu, działając na styku edukacji fomalnej, pozaformalnej i nieformalnej, stwarzają duże możliwości rozwoju kompetencji kluczowych.

25 Kwietnia 2018

Zbliża się czas podsumowań działań wolontariackich w szkołach. Nie macie pomysłu na prezentację? Sięgnijcie do naszych materiałów.

15 Marca 2018

Komu pomóc? Jaka pomoc będzie skuteczna? Zanim rozpoczniecie wasze wolontariackie działania w II semestrze, przeprowadźcie pogłębioną diagnozę potrzeb - wykorzystajcie materiały programowe.

09 Marca 2018

Z nadchodzącą wiosną w szkołach rozkwitają nowe koła wolontariuszy. Jak zbudować zaangażowaną grupę? Jak ją motywować? Jak świętować sukcesy? Polecamy scenariusze warsztatów

Strony