Bycie wolontariuszem lub wolontariuszką zwiększa szanse edukacyjne młodego człowieka, nie tylko dlatego, że podnosi jego poczucie własnej wartości i poprawia wizerunek w oczach innych, ale także dlatego, że wolontariat sam w sobie jest wartościowym doświadczeniem edukacyjnym. To szkoła odpowiedzialności, inicjatywy, przedsiębiorczości i empatii. Uczy podejmowania decyzji i ryzyka w kontaktach z innymi ludźmi i w nowych sytuacjach społecznych i reagowania na nowe wyzwania – interpersonalne, kulturowe czy organizacyjne (Alicja Pacewicz,CEO).

Więcej o roli wolontariatu w edukacji w artykule Alicji Pacewicz.

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad dwudziestu lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych i rozwijaniu siły sprawczej młodych ludzi w taki sposób, by byli oni w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesna szkoła i otoczenie, a także czekający ich przyszły rynek pracy i jego społeczno-ekonomiczne otoczenie. Wolontariat jest - jak napisała nasza Fundatorka - doskonałym narzędziem takiego właśnie kształtowania młodego człowieka.  Dlatego od zawsze promowaliśmy i promujemy wolontariat, a od 2017 roku pomagamy szkołom rozwijać systemowo szkolne formy wolontariatu oraz budować lokalne partnerstwa z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzadowymi (póki co na poziomie Warszawy).

W Warszawie wspołpracujemy już z:

Tutaj przeczytasz o założeniach współpracy CEO z warszawskimi domami kultury, bibliotekami, organizacjami pozarzadowymi, miejscami aktywności loklanej itp. w zakresie rozwijania programu wolontariatu młodzieżowego w tych placówkach i budowania współpracy ze szkołami. Zobacz na mapie naszych warszawskich Partnerów.

Zapraszamy do współpracy z CEO:

 • organizacje pozarządowe i instytucje publiczne – zajmujące się edukacją, kultura i pomoca społeczną;
 • szkoły, organy prowadzące, placówki doskonalenia nauczycieli
 • inne podmioty – które w swoich celach mają rozwój wolontariatu.

Możliwy zakres współpracy z CEO:

 • współtworzenie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów
 • sieciowanie szkół i instytucji zainteresowanych organizacją wolontariatu młodzieżowego/szkolnego
 • pomoc w budowaniu programu wolontariatu szkolnego i młodzieżowego poza szkołą
 • współorganizacja wizyt studyjnych dla dzieci i młodzieży
 • wspólne rzecznictwo w sprawie wolontariatu młodzieżowego
 • współudział w organizowanych wydarzeniach (wystąpienia, materiały edukacyjne)
 • promowanie nieodpłatnych inicjatyw edukacyjnych
 • partnerstwo przy tworzeniu wspólnych projektów i ubieganiu się o środki zewnętrzne
 • i inne.

Zainteresowanych jakąkolwiek formą współpracy w zakresie upowszechniania młodzieżowego wolontariatu w szkołach zapraszamy do kontaktu: wolontariat@ceo.org.pl

Opr. Zespół Kto na ochotnika