O programie

„Kto na ochotnika?” to kierowany do warszawskich szkół projekt, w którym pomagamy zaplanować i realizować zorganizowany wolontariat uczniowski na rzecz rówieśników, szkoły oraz lokalnego środowiska.

Jeśli w szkole uczniowie systematycznie organizują zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska, pomagają w utrzymaniu zieleni wokół szkoły lub wspierają innych uczniów w nauce to znaczy, że angażują się w wolontariat. Praktyka pokazuje jednak, że wolontariat w szkole przybiera często formy akcyjne (takie jak „Szlachetna Paczka”) i w sposób aktywny angażuje zaledwie niewielką część młodzieży. Zazwyczaj odbywa się też poza lokalnym kontekstem: uczniowie biorą udział w ogólnopolskich akcjach, nie zauważając wyzwań czekających na nich na własnym (szkolnym lub miejskim) podwórku.

Tymczasem szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami i w lokalnym środowisku, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc.

W projekcie „Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu” wspieramy szkoły w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności; odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami wolontariatu oraz zasadami prawnymi. Program prowadzony jest w dwóch ścieżkach:

  • krótszej, skierowanej do szkół z obszaru objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji do 2022 roku, czyli iż dzielnic Praga Północ, Praga-Południe i Targówek, trwającej do końca czerwca 2017 roku
  • dłuższej, obejmującej szkoły z pozostałych dzielnic Warszawy, realizowanej do końca lipca 2018 roku.

W Projekcie (w obu ścieżkach) uczniowie i uczennice wraz z opiekunami m.in.:

  • wspólnie opracowują program wolontariatu i roczny plan pracy,
  • przygotowują diagnozę lokalnego środowiska oraz badają, jakie inicjatywy społeczne interesują uczniów,
  • poznają instytucje i organizacje, które działają w okolicy oraz współpracują z nimi,
  • doskonalą kompetencje niezbędne do systematycznej i skutecznej pracy zespołowej, m.in. poprzez intensywne, całościowe wsparcie (szkolenia i spotkania tematyczne, indywidualne konsultacje z mentorem-opiekunem szkoły, wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach oferujących wolontariat),
  • mają możliwość udziału w webinariach (spotkaniach z ekspertami online) oraz spotkaniach z czynnymi wolontariuszami,
  • otrzymują materiały pomocnicze wypracowane w Projekcie oraz przygotowane przez Centrum Komunikacji Społecznej,
  • najaktywniejsi uczniowie i uczennice będą mieć ponadto możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach.

Pomimo tego, że bezpośrednie wsparcie otrzymają wybrani nauczyciele i uczniowie, program ma na celu wsparcie całego środowiska szkolnego: zakłada współpracę nie tylko nauczycieli, ale także uczniami i uczennicami (młodzieżowych liderów wolontariatu) oraz współpracę z rodzicami. Wypracowane materiały będą dostępne na stronie internetowej Programu – będą mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani szkolni organizatorzy wolontariatu.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"