„Kto na ochotnika?" to projekt, w którym wspieramy szkoły w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności; odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami prawnymi. 

Zapraszamy warszawskie szkoły wszystkich dzielnic (poza Pragą-Północ, Pragą-Południe i Targówkiem) do udziału w drugiej edycji programu "Kto na ochotnika". Rekrutacja trwa od 15 marca 2017 roku do 15 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez FORMULARZ dostępny na stronie Społeczności CEO.  

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Dzięki udziałowi w programie w Twojej szkole wspólnie z uczniami krok po kroku opracujecie program wolontariatu i roczny plan pracy (rok szkolny 2016/2017) oraz go wdrożycie (rok szkolny 2017/2018).

W programie zrobicie diagnozę lokalnego środowiska, poznacie instytucje i organizacje, które działają w okolicy oraz zbadacie, jakie inicjatywy społeczne interesują uczniów w Twojej szkole. Dowiecie się, jak motywować uczniów, wspierać ich pracę w zespołach, nie odbierając im zarazem poczucia sprawczości. Dzięki temu w kolejnym roku szkolnym będziecie mieć już mapę drogową działania.

Nauczyciele i uczniowie otrzymają intensywne, całościowe wsparcie zarówno w roku szkolnym 2016/2017 jak i 2017/2018: szkolenia i spotkania tematyczne, indywidualne konsultacje z mentorem, wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach oferujących wolontariat. Będą też mieć możliwość udziału w webinariach (spotkaniach z ekspertami online). Przygotujemy także materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli.

Najaktywniejsi uczniowie i uczennice będą mieć możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach.

Co oferujemy?

Nauczyciele i nauczycielki otrzymają:

 • materiały edukacyjne  dotyczące wolontariatu w szkole (materiały informacyjne oraz narzędzia do pracy z uczniami: scenariusze, karty pracy, plakaty)

 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne dla 1 nauczyciela ze szkoły

 • wizyty studyjne w organizacjach/instytucjach (1 dzień)  

 • min. 2 webinaria - spotkania online z ekspertami

 • min. 5 spotkań coachingowych wspierających zespoły szkolne w planowaniu i wdrażaniu szkolnego programu wolontariatu oraz konsultacje online

 • wizyty i spotkania studyjne w warszawskich instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych oferujących wolontariat młodzieżowy

 • możliwość opublikowania dobrej szkolnej praktyki oraz udział w gali podsumowującej

Uczniowie i uczennice otrzymują:

 • 2 warsztaty tematyczne dla młodzieżowych liderów wolontariatu

 • 2 ogólnodostępne spotkania z czynnymi wolontariuszami

 • 1 tematyczne webinarium z ekspertem

 • plakaty informacyjno- edukacyjne z kartami pracy

 • materiały edukacyjne

 • kontakt z organizacjami współpracującymi z wolontariuszami

 • możliwość odbycia stażu w partnerskich instytucjach i organizacjach (30-godzinny program stażu) dla 10 najaktywniejszych wolontariuszy

Harmonogram

Program trwa od 1 marca 2017 roku  do czerwca 2018 roku. Szczegółowy harmonogram i opis 2 edycji programu znjaduje się w zakładce O programie/Edycja 2

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. Tomasz Kwiręg