Rozpoczynamy nabór do nowej edycji programu "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole". Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w programie, który wspiera szkoły w rozwijaniu uczącego, twórczego, ciekawego wolontariatu osadzonego w społeczności lokalnej i inicjowanego przez młodzież. 

ZGŁOSZENIA: KLIKNIJ TUTAJ  Czekamy na zgłoszenia do 12 października!

Uwaga! Program całościowego wsparcia szkoły w rozwoju wolontariatu przeznaczony jest dla szkół, które nie brały dotąd udziału w programie. Szkoły, które byly już uczestnikami programu, zapraszamy do skorzystania ze ścieżki bieżącego wsparcia. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Leszko, malgorzata.leszko@ceo.org.pl, tel. 22 659 62 03, wew. 128 

O programie

Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc. W roku szkolnym 2018/2019 będziemy współpracować z 30 szkołami. Przygotowaliśmy ofertę zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i dla tych, które mają już spore doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazje do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat. 

Każda szkoła weźmie udział w kompleksowym programie rozwoju, który obejmuje:

 • 2-dniowe szkolenie dla opiekunów wolontariatu
 • warsztaty i wizyty studyjne dla uczniów 
 • indywidualne wsparcie mentora/mentorki, którzy pomogą zdiagnozować sytuację w szkole i zaplanować oraz wprowadzić zmiany na lepsze (10 godzin)
 • pomoc we włączeniu rodziców, samorządu uczniowskiego oraz wychowawców w działania wolontariatu.  

Sprawdź, czy ten program jest dla Ciebie!

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Program wspiera szkoły w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności; odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami prawnymi. W tym roku kładziemy nacisk na wspieranie współpracy w szkole między dyrektorem, wychowawcami, rodzicami, samorządem uczniowskim. Wolontariat to sprawa całej społeczności szkolnej!

Dzięki udziałowi w programie w Twojej szkole:

 • Wspólnie z uczniami, wychowawcami i rodzicami przeprowadzicie diagnozę wolontariatu oraz opracujecie własny program rozwoju wolontariatu. Dokumenty te będą powinny stanowić swoisty kompas ułatwiający Wam poruszanie się po świecie wolontariatu, wskazywanie kierunków działania.
 • We współpracy z mentorem wprowadzicie zmiany na lepsze w działaniu wolontariatu.
 • Wzmocnicie umiejętności motywowania uczniów, wspierania ich pracę w zespołach, dawania im poczucia sprawczości, wspierania autorefleksji nad doświadczeniem wolontariatu. 
 • Poznacie różne rozwiązania typowych problemów formalnych i organizacyjnych związanych z wolontariatem szkolnym. 
 • Uczniowie będą mieć możliwość udziału w warsztatach i wizytach studyjnych.

Harmonogram projektu 

Ważne: o ile nie zaznaczono inaczej, udział w działaniach jest obowiązkowy. 

Wydarzenie

Kiedy

Kto organizuje

Dodatkowe informacje

Szkolenie wprowadzające
dla nauczycieli (2 dni)

Październik 2018

CEO

1 osoba ze szkoły

Kolacja inaugurująca dla dyrekcji
(2 godz.)

Październik 2018

CEO

1 osoba ze szkoły

1 spotkanie informacyjne dla rodziców przeprowadzone przez szkołę

Październik – Listopad 2018

Szkoła

Np. przeprowadzone podczas wywiadówek

Spotkania i warsztaty z mentorem w szkołach (10 godz. dla każdej szkoły)

Październik 2018 – Czerwiec 2019

CEO

Min. 1 godzina wsparcia dla dyrekcji  

Warsztaty dla uczniów: przedstawicieli samorządów uczniowskich i wolontariatu (4 warsztaty)

Listopad 2018 – Maj 2019

CEO

Obowiązkowy udział w 1 warsztacie: 4-5 uczniów

Wizyty studyjne w organizacjach i instytucjach dla uczniów: przedstawiciele uczniów (3 wizyty)

Listopad 2018 – Maj 2019

CEO

Obowiązkowy udział w 1 wizycie: 4-5 uczniów

1 otwarte wydarzenie podsumowujące i promujące wolontariat w szkole (dla rodziców i uczniów)

Marzec 2019 – Maj 2019

Szkoła

 

Finał projektu

Maj 2019-Czerwiec 2019

CEO

Obowiązkowy udział 4-5 uczniów z każdej szkoły

 

Zgłoszenia do programu 

Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 12 października przez Społeczność CEO: link

Program obejmuje całą szkołę i z tego powodu wymaga zaangażowania nie tylko opiekuna wolontariatu, ale też podjęcia prób włączenia rady pedagogicznej, rodziców i samorządu uczniowskiego. W związku z tym, że szkoła otrzymuje całościowe wsparcie przez cały rok szkolny, decyzja o przystąpieniu do programu powinna być przemyślana. 

Osoby, które przystąpią do programu, deklarują, że:

 • skonsultowały decyzję o przystąpieniu do programu z dyrektorem szkoły, który musi wyrazić gotowość wspierania rozwoju wolontariatu w szkole.
 • zobowiązują się aktywnie uczestniczyć w formach wsparcia przewidzianych w programie 
 • zobowiązują się przeprowadzić w swojej szkole wszystkie aktywności opisane w regulaminie, w tym 1 spotkanie otwarte dla rodziców oraz 1 wydarzenie szkolne promujące wolontariat z udziałem rodziców i uczniów. 

Regulamin programu dostępny jest tutaj

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Leszko, malgorzata.leszko@ceo.org.pl, tel. 22 659 62 03, wew. 128