14 czerwca młodzież z Technikum nr 1 spotkała się z Młodzieżową Drużyną Ratowniczą, która poprowadziła praktyczny i poprowadzony metodam aktywnymi kurs pierwszej pomocy. Spotkanie to miało formułę tzn. spotkań z aktywnymi wolntariuszami. Celem było zainspirowanie wolontariuszy szkolnych do działania przez umożliwienie im poznania i zobaczenia w działanu innych wolontairuszy rówieśników. Chłopaki z MDR-u imponowały wolontariuszom profesjonalizmem, specjalistyczną wiedzą, umiejętnoścmia przywódczymi i opanowaniem, mimo że drużyna ratownicza okazała się młodsza od ekipy technikum. 

Kim jest Młodzieżowa Drużyna Ratownicza? To wolontariusze, którzy zyskali tytuł Superbohatera Stycznia w dzielnicy Targówek. Uzasadnienie deyczji brzmi tak:  

Historia Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej z Bródna jest dość krótka, ale bardzo bogata. Wszystko zaczęło się od Koła Pierwszej Pomocy, które powstało dwa lata temu w dawnym Gimnazjum nr 144, a obecnej Szkole Podstawowej nr 379 przy ul. Turmonckiej 2. Koło powstało z myślą o uczniach chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie pierwszej pomocy oraz dla tych, którzy chcieli przygotować się do gry „Na Ratunek”, czyli dzielnicowych zawodów z pierwszej pomocy.

Realizowane projekty wpłynęły na młodzież tak bardzo, że zainicjowano dyskusję o stworzeniu własnej marki. I tak z inicjatywy uczniów szkolne koło przeobraziło się w funkcjonującą od roku Młodzieżową Drużynę Ratowniczą (MDR), która obecnie podzielona jest na dwie sekcje: podstawową oraz zaawansowaną. Obecnie w działania grupy zaangażowanych jest 20 osób (uczniów SP nr 379 oraz jej absolwentów) z koordynatorem, pedagogiem wspomagającym – Mariuszem Sękowskim.

Formuła spotkania z czynnymi wolontariuszami to świetny sposób, by zmotywować młodych do wolontariatu. Dla tych, którzy chcieliby takie spotkanie zorganizować, mamy kilka sugestii: 

  • zaproście absolwentów szkoły, którzy są aktywnymi wolontariuszami - najlpiej, by byli to jeszcze absolwenci stosunkowo młodzi, kilka lat starsi od uczniów
  • ustalcie temat spotkania tak, by nie dotyczył tylko wolontariatu - ciekawsze dla młodzieży będzie, jeśli warsztaty będą mieć wymiar praktyczny i będą dotyczyć dziedziny, którą zajmuje się wolontariusz.
  • omówcie z uczniami to doświadczenie i wykorzystajcie energię po spotkaniu do zaplanowania nowych działań