W Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie działa szkolne koło wolontariatu pod opieką p. Małgorzaty Różańskiej i p. Doroty Sucheckiej. 15 listopada 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie - tym razem odbiorcami wsparcia była grupa 25 uczniów z klas IV-VII,  działających lub rozpoczynających swoją aktywność w szkolnym kole wolontariatu.

Celem spotkania była integracja uczniów i uczennic, a także pobudzenie ich do aktywności w szkolnym kole wolontariatu. Dzieci w trakcie spotkania opowiadały też o swoich doświadczeniach związanych z wolontariatem szkolnym i pozaszkolnym. 

Warsztat trwał dwie godziny lekcyjne. Podczas zajęć uczniowie podzieleni na trzyosobowe grupy rysowali plakaty, na których przedstawiali, czym dla nich jest wolontariat. Potem opowiadali, o tym czym się zajmują w ramach szkolnego koła. Następnie młodzież budowała z klocków wieżę wartości, na których zapisano takie wartości jak: "dobra zabawa", "zmiana", "zaangażowanie", "współpraca", "zaangażowanie", "pomaganie". Na samej górze umieszczono klocek z wartością “pomaganie”.

Po omówieniu ćwiczenia młodzież pisała na kartkach, co dało im to ćwiczenie.

Po warsztacie prowadzący rozmawiał z nauczycielkami o młodzieży uczestniczącej w spotkaniu, ich pomysłach i refleksjach związanych z wolontariatem. Konsultował także treść porozumienia wolontriackiego, które szkoła podpisywać będzie z rodzicami dzieci należącymi do koła.

Opr. Zespół Kto na ochotnika
fot. Mateusz Konieczny