W czerwcu spotkaliśmy się w gronie wolontariuszy i przedstawicieli kilku włochowskich organizacji: Biblioteki Publicznej, OPS-u, Fundacji Kuchnia i Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy. Celem spotkania było poszukanie współpracy mędzy szkołą (która znajduje się dzielnicy Włochy) i instytucjami, które aktywnie działają na rzecz tego miejsca. 

Warsztaty poprowadziła Magdalena Kopania ze Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, która zastosowała kilka aktywnych metod pracy. Uczniowie i pracownicy mówili o swoich działaniach, wskazywali obszary, w których mogliby razem pracować lub zaangażować się jako uczestnicy. Uczniom w szczególności spodobał się pomysł wzięcia udziału i pomocy przy festiwalu otwartych ogrodów Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.