Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie (przy Zespole Szkół nr 45) angażuje się w wiele akcji wolontaryjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniom i uczennicom udało się zorganizować następujące akcje:


W styczniu 2017 r.  na terenie  szkoły miał miejsce bal karnawałowy  "Wielka podróż dookoła świata".

Grupa wolontariuszy ze starszych klas zorganizowała gry i zabawy dla młodszych dzieci z klas 0-3. Wszyscy świetnie się bawili!


W maju 2016 r., samorząd klas I - III i Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie zorganizowali w szkole zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach w całej Polsce, w ramach akcji zaczytani.org.

Uczniom udało się zebrać ponad 600 książek!

Opiekunowie wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznały prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustaliły, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z opiekunem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. strona szkoły