Na terenie XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie od wielu lat działa Koło Aktywnego Wolontariusza, w którym  uczniowie planują i organizują różne akcje wolontariackie, współpracując z wieloma organizacjami i fundacjami.

Wśród szkolnych Partnerów znajdują się:

  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Fundacja Bank Żywności SOS
  • Centrum Nauki Kopernik
  • Polska Fundacja Kultury i Sportu
  • Orlen Warsaw Marathon

Kolejny raz uczniowie liceum i gimnazjum licznie podjęli obowiązki wolontariuszy podczas ORLEN Warsaw Marathon 2017, aktywnie i bardzo odpowiedzialnie wspierając organizatorów i uczestników.

 

Pomimo zmiennej pogody  rozgrzewała uczniów gorąca atmosfera  i olbrzymia satysfakcja z dobrze wykonanego zadania.

Corocznie wolontariusze podejmują się: przygotowania pakietów dla zawodników, wsparcia przy Biurze Zawodników – rejestracja zawodników, wydawanie pakietów, przygotowania Miasteczka Biegacza, prowadzenia depozytów dla zawodników, pracy w strefie mety, obsługi na trasie.

  • Hospicjum to też Życie
  • VIA SPEI Sylwester bis 2015.

Podczas jednej akcji wolontariusze szkolni odwiedzili uczniów  z  Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach k/Piaseczna. Zespół wokalno – instrumentalny zaprezentował program artystyczny. Dodatkowo odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których wszyscy wspólnie robili maski karnawałowe. Całe spotkanie zakończyło się zabawą przy karnawałowej muzyce.

Wszyscy wolontariusze wykazali się dużym zaangażowaniem i empatią.

Więcej o akcji na stronie szkoły.

Opisy wszystkich akcji opublikowane są na stronie internetowej szkoły.

Opiekunowie wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznały prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustaliły, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z opiekunem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole.

Źródło: strona szkoły
Opr. Zofia Tarnowska, Zespół "Kto na ochotnika"