Zespół Szkół im. P. Wysockiego w Warszawie rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.

Szkoła angażuje się od kilku w wiele różnorodnych akcji, od bardziej lokalnych („III Dzielnicowy Dzień Wolontariusza”, Akcja "Jajo 2013"), po globalne („Paczka na Wschód", „SZKOŁA GLOBALNA”, „Aktywny Targówek” „World Talks AIESEC”). Wśród akcji wolontariackich dominują zbiórki pieniędzy, artykuły pierwszej potrzeby ( „Paczka na wschód”, „WIELKANOCNEJ AKCJI „JAJO”, „Stypendia”). Nie brakuje jednak także akcji bezpośredniego zaangażowania uczniów („ELIOS 2010”, „Walkathon 2011”.

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 75 w Warszawie działa od kilku lat. Koordynuje on realizacją planu pracy sekcji Wolontariatu i akcji charytatywnych działającej w Samorządzie Szkolnym. Opiekunem Klubu jest pedagog szkolny p. Beata Bogusz. Ściśle współpracuje z koordynatorem działań wolontariatu OPS Targówek panią Małgorzatą Kornet. Więcej informacji o działania SKW znajduje się na stronie szkoły.

Oto wybrane akcje wolontariackie:

  • Walkathon
  • WOŚP
  • Dzielnicowy Dzień Wolontariusza
  • Szkoła Globalna
  • Wielkanocna Akcja "Jajo

Niedzielę Palmową uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w dwóch akcjach organizowanych przez Bank Żywności. Część wolontariuszy pracowała w kościele p.w. św. Floriana na Pradze, a część zajmowała się dziećmi podczas Festynu z JAJEM, który odbył się w Muzeum Etnograficznym.

 

Na terenie szkoły udało się zebrać 332 jajka, które trafiły na świąteczny stół osób potrzebujących.

Szczegółowe informacje na temat akcji można znaleźć tutaj.

  • Akcja Rodacy- Bohaterom
  • Wielkanocna Zbiórka Żywności 2015
  • Paczka na wschód

Samorząd Szkolny przekazał uczniom zaproszenie do akcji ''Świąteczna paczka na Wschód''. Wszystkie klasy zbierały Żywność, słodycze oraz inne produkty z których później uczniowie przygotowali 30 paczek świątecznych. Zostały one przewiezione przez ZHR i przekazane polskim rodzinom we Lwowie i Dolinie.

Opiekunowie wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznały prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustaliły, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z opiekunem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole.

Źródło: Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
Opr. Zespół "Kto na ochotnika"