Na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie działa  Szkolne Koło Wolontariatu.

Uczniowie wraz z opiekunami opracowali:

W tym roku szczególna akcją były Pola Nadziei, program, który pomaga pozyskiwać środki finansowe potrzebne dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowego, szkoli wolontariuszy, zachęca młodzież do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących. W ramach akcji podejmowana jest współpraca ze szkołami i przedszkolami (m. in. sadzenie Pól Nadziei, prelekcje, udział w konkursach dla szkół). Symbolem akcji jest żonkil. W czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią.

Opiekunowie wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznały prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustaliły, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z opiekunem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. strona szkoły