W Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Asnyka przy Zespole Szkół nr 112 w Warszawie od kilku lat rozwija się wolontariat koleżeński, zwłaszcza w zakresie promowania czytelnictwa.

W szkole realizowane były dotychczas 2 akcje czytelnicze:

W dniach 19-20 grudnia 2016 r. w szkole podstawowej odbył się finał świątecznego konkursu czytelniczego „Czytaj pięknie Mikołaju – starsi czytają młodszym”.

Celem inicjatywy było propagowanie kultury czytelniczej. Wydarzenie podzielone było na dwa etapy: pierwszy służył zakwalifikowaniu się uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a potem w drugiej części już wybrano najlepszych. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Więcej informacji i zdjęć znajduje się na stronie.

Opiekunowie wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznały prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustaliły, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z opiekunem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole.

 

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. strona szkoły