Zespół Szkół Specjalnych nr 97/Gimnazjum Specjalne nr 68 w Warszawie realizuje z uczniami i uczennicami różne akcje dobroczynne.

Poprzez wolontariat szkoła realizuje swoje zadania edukacyjne i wychowawcze, wśród których znajdują się m.in.

  • Przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie z uwzględnieniem ich możliwości.
  • Rozwijanie mocnych stron uczniów – talentów, zdolności, zainteresowań.
  • Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez współpracę z rodzinami uczniów i środowiskiem lokalnym.

Opiekun wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wziął udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznali prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustalili, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z opiekunem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole.

Szkoła otwarta jest także na wolontariuszy, którzy chcieliby włączyć się w procesy edukacyjno-terapeutyczne jej wychowanków. Więcej informacji znajduje sie na stronie szkoły.

21 maja 2017, w Parku Skaryszewskim, odbył się XIII Charytatywny Hospicyjny Piknik Praski. Wolontariusze szkolni byli zaangażowani w kwestę na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowego NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów.

Był to już kolejny rok współpracy dobroczynnej w programie Pola Nadziei. Podczas pikniku, co roku, przyznawane są tytuły Przyjaciela Pól Nadziei, dla szkół i przeszkoli, które aktywnie wspierają osoby cierpiące i potrzebujące. Także w tym roku udało się otrzymać ten zaszczytny tytuł i dodatkowo nagrody książkowe.

 

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Źródło grafik: strona szkoły