W każdym roku szkolnym Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie organizowane są akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Uwrażliwiają one dzieci na potrzeby innych, uczą empatii oraz postaw prospołecznych, a także wrażliwości na los zwierząt.

Opikeunowie wolontariatu szkolnego, w poszukiwaniu inspiracji, wzięli udział w warsztatach szkoleniowych "Kto na ochotnika?Szkolne programy wolontariatu". W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinien funkcjonować wolontariat w szkole i środowisku lokalnym, zasiadły do stolików eksperckich i wysłuchały porad wieloletnich wolontariuszy działających na terenie Warszawy, poznały prawne i organizacyjne ramy wolontariatu w szkole oraz ustaliły, jak wspólnie decydować i budować zaangażowanie wśród dzieci i młodzieży. Nawiązali także współpracę z Panem Mateuszem, który animuje prace zespołu wolontariackiego w szkole,

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie podejmowali m.in. akcje:

  • Pola Nadziei
Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Księży Marianów w Warszawie opiekuje się ludźmi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, by dać im i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, że nie są zostawieni samym sobie w chorobie. Celem „Pól Nadziei” jest pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych na bieżące funkcjonowanie Ośrodka czy edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz osobami w żałobie.  W szkole odbyła się zbiórka pieniędzy  na ten cel.  W zamian za przekazane pieniądze szkoła otrzymała cebulki żonkili, które uczniowie zasadzili przed szkołą.
  • Zwierzaki z Mińska
  • Psia Gwiazdka

Jeszcze w grudniu 2016 r., tuż przed Bożym Narodzeniem, ogłoszona została zbiórka darów w ramach szkolnej akcji Psia Gwiazdka. Dzięki otwartym na pomoc sercom wolontariusze zebrali dwa wielkie kartony suchej i mokrej karmy dla psów i kotów, koce i ręczniki, które w przeddzień Świąt pojechały do podopiecznych lokalnej grupy Fundacji Viva – Zwierzaki z Mińska.

Również w ostatni przedświąteczny dzień trójka szkolnych wolontariuszy przekazała zebraną w szkole kwotę aż 284,76 złotych, która zasiliła konto Zwierzaków i pomogły spłacić jedną z ooogromnych faktur za ich leczenie.

 

Więcej o działaniach szkolnych znajduje się na stronie poświęconej akcjom charytatywnym szkoły.

 

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Źródło grafik i zdjęć: strona szkoły