Wolontariat to okazja do dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą i w ten sposób utrwalanie jej. To również dobra okazja do zdobycia doświadczenia, które przyda się w późniejszej pracy. Prezentujemy dobrą praktykę z Gimnazjum w Truskolasach.

Opisana praktyka powstała w prowadzonym przez CEO programie edukacji ekonomicznej dla szkół gimnazjalnych „Młodzi Przedsiębiorczy”. W programie młodzi ludzie zdobywają wiedzę i praktyczne doświadczenie zakresie inwestowania własnych środków finansowych, zarządzania budżetem, oszczędzania oraz prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości. Jednym z zadań uczniów w programie było zaplanowanie przedsięwzięcia skierowanego do społeczności lokalnej (klasy, szkoły, mieszkańców osiedla lub miejscowości) zaczynając od jego tematu i celów, poprzez harmonogram działań, a kończąc na jego finansowaniu i przygotowaniu budżetu.

Zespół dziewcząt z Gimnazjum w Truskolasach postanowił podzielić się wiedzą o pieniądzu, którą zdobyły w programie Młodzi Przedsiębiorczy z dziećmi z pobliskiego przedszkola. Samodzielnie przygotowały i zorganizowały zajęcia o pieniądzu dla najmłodszych. Wszystkie potrzebne materiały przygotowały same i wolontaryjnie przeprowadziły z przedszkolakami lekcje w formie aktywnej zabawy. Dzięki inicjatywie uczennic przedszkolaki poznała siłę pieniądza, dowiedziały się czym jest bank i co to jest bankomat, poznały także inne waluty. Z kolei same wolontariuszki utrwaliły zdobytą w programie “Młodzi Przedsiębiorczy” wiedzę i zdobyły nowe umiejętności z zakresu pracy z dziećmi.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. CEO