Za nami 12 miesięcy programu wspierającego rozwój wolontariatu szkolnego. Zaowocowały zestawem publikacji, które moga być przydatne przy organizacji i rozwijaniu szkolnego wolontairatu.

Przygotowaliśmy w programie materiały do wykorzystania w każdej (nie tylko warszawskiej) szkole i w każdej fazie rozwojowej szkolnego wolontariatu. Są to: plakaty organizacyjne (kalendarz, harmonogram, plakat informacyjny, kodeks i tablica motywacyjna), indywidualne i zespołowe karty pracy wolontariusza (jest ich aż 14!) a także poniższa PUBLIKACJA, w której znajdziecie ciekawe refleksje, ważne informacje oraz praktyczne narzędzia do pracy z uczniami-wolontariuszami (w tym scenariusze ćwiczeń i warsztatów/spotkań w ramach kół wolontariuszy). Wszystkie materiały dostosowaliśmy do nowego prawa oświatowego. są one tez odpowiedzią na zgłaszane potrzeby uczniów i nauczycieli.

Zachęcamy do lektury i wykorzystywania.

Materiały te udostępniamy w wersji elektronicznej, a także - papierowej (tylko dla szkół warszawskich). Prosimy o kontakt wolontariat@ceo.org.pl

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"