Drodzy Nauczyciele i Drogie Nauczycielki,
w ramach programu Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole przedstawiamy Wam kolejne scenariusze i karty pracy, które możecie wykorzystać w pracy z grupą wolontariuszy i wolontariuszek.
Tym razem postanowiliśmy skupić się na tematach, które naszym zdaniem są nadal rzadko poruszane w wolontariacie szkolnym: doradztwie zawodowym z perspektywy pracy
wolontariackiej, refleksyjnych działaniach wolontariackich na rzecz osób z grup mniejszościowych oraz organizowaniu atrakcyjnego, ciekawego dnia wolontariusza z uczniami.

Karty można drukować ze strony, uzupełniać na bieżąco (indywidualnie lub zespołowo) i wpinać do segregatora. Zachęcamy do tego, by każdy wolontariusz gromadził w ten sposób
ważne informacje o swoim zaangażowaniu w szkolny wolontariat. Zachęcamy Was też do czytania i używania materiałów z poprzedniej edycji programu, zebranych w publikacji online.
Mamy nadzieję, że karty i scenariusze będą dla Was wsparciem w codziennej pracy.
Powodzenia!

Koordynatorka programu
Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole
Małgorzata Leszko