Wiosną zapraszamy uczniów i nauczycieli na warsztaty, wizyty studyjne, konsultacje i warsztaty dedykowane w Waszych szkołach. Jak możecie skorzystać ze wsparcia programu „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole”?

1. Zgłoście się na otwarte szkolenia dla opiekunów wolontariatu

Organizujemy otwarte warsztaty, spotkania, wizyty studyjne i webinaria skierowane do nauczycielek i nauczycieli. Spotkania mają charakter praktyczny i prowadzone są  aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów.  

Jeśli chcecie poznać nowe metody wspierania młodych wolontariuszy, poznać formalne wymogi związane z wolontariatem szkolnym, zyskać inspiracje od ekspertów i ekspertek oraz innych nauczycieli – zapoznajcie się z tematami szkoleń w okresie marzec-kwiecień 2019 i zgłoście się tutaj. Możecie zgłosić się na dowolną liczbę szkoleń!

2. Zaproście do swojej szkoły szkolenie dedykowane „Wolontariat w szkole: warsztaty objazdowe” 

Chcecie rozruszać lub wzmocnić wolontariat w swojej szkole? Zamówcie bezpłatny warsztat o wolontariacie dla społeczności szkolnej, a my przyjedziemy do Was i pomożemy Wam zaplanować działania!

Warsztaty prowadzimy dla grupy ok. 12-20 osób z Waszej szkoły, które interesuje temat wolontariatu szkolnego. Grupa powinna być mieszana, tzn. składać się z uczniów (wolontariuszy, samorządu uczniowskiego, osób chętnych do działania) oraz dorosłych (opiekun wolontariatu lub samorządu, pedagog lub psycholog, przedstawiciel dyrekcji, wychowawcy, chętni rodzice itp.).

Wspólnie z trenerem lub trenerką:

  • omówicie działania społeczne, które już dzieją się w Waszej szkole, i zobaczycie ich mocne strony oraz obszary do rozwoju
  • zaplanujecie nieszablonowe działania wolontariackie dostosowane do specyfiki Waszej szkoły
  • poszerzycie swoją wiedzę o wolontariacie.

Zgłoszenia przyjmujemy przez krótki formularz internetowy

3. Skorzystajcie z indywidualnych konsultacji i dyżurów

Pytania prawne, formalne, kontakty do odpowiednich instytucji, organizacja pracy – to tylko niektóre sprawy, w których doradzamy opiekunom wolontariatu szkolnego.  Prowadzimy:

  • Dyżury telefoniczne dot. wolontariatu szkolnego

Dyżury odbywają się we wtorki w godz. 15.00-17.00

Tel: 659 62 03, wew. 128

  • Mailową skrzynkę kontaktową

Przez cały czas można korzystać z doradztwa online za pośrednictwem skrzynki mailowej. Odpowiedzi w prostych sprawach udzielane są na bieżąco, w bardziej złożonych ustalamy termin odpowiedzi indywidualnie. 

Adres do kontaktu: wolontariat@ceo.org.pl

  • Konsultacje i spotkania indywidualne

W przypadku zagadnień, które wymagają specjalistycznej wiedzy lub więcej czasu, sugerujemy bezpośredni kontakt i spotkania indywidualne z ekspertami. Tematyka konsultacji obejmuje m.in.: zagadnienia prawne, doradztwo indywidualne w sprawie założenia koła wolontariatu lub usprawnienia jego działania i dalszego rozwoju, współpracy z innymi podmiotami w szkole i środowisku lokalnym, narzędzia wspierania i motywowania wolontariuszy.

Żeby umówić się na spotkanie, wystarczy wysłać mail na adres wolontariat@ceo.org.pl z tytułem “konsultacje - wolontariat” oraz krótkim opisem problemu i sugerowanymi dniami/godzinami.  Spotkania odbywają się w biurze CEO: ul Noakowskiego 10/5

Program „Kto na ochotnika. Wolontariat w szkole” wspiera szkoły w rozwijaniu uczącego, twórczego, ciekawego wolontariatu osadzonego w społeczności lokalnej i inicjowanego przez młodzież. Jest częścią programu Ochotnicy Warszawscy i realizowany jest we współpracy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz m.st. Warszawa.