Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego dobrowolność, ochotniczość i oznacza dobrowolną, nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa. A zatem wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz innych.  

Wolontariat może być akcyjny (jednorazowe akcje, organizowane jako odpowiedź na potrzeby środowiska np. zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, zbiórka pieniędzy na rzecz osoby potrzebującej, sprzątanie lasu). Wolontariat stały wiąże się z podjęciem stałego i systematycznego zobowiązania (np. wspólne odrabianie lekcji z dziećmi z Domu Małego Dziecka, pomoc w bibliotece szkolnej lub publicznej).

Dobrowolność pracy wolontariusza oznacza, że została podjęta ona z własnej woli osoby wykonującej dane świadczenia. Nie została ona w żaden sposób przymuszona do wykonania powierzonych zadań. Wolontariusz samodzielnie podejmuje decyzję o tym, że chce zaangażować się w wybrane działanie. Jego decyzja jest świadoma oraz wynika z własnej woli.

Nieodpłatność wolontariatu oznacza, że za wykonane świadczenia wolontariusz nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Wolontariat to:

  • SATYSFAKCJA. Wolontariusze mają poczucie, że dzięki ich działaniom i ich bezinteresownej pracy, druga osoba otrzyma niezbędną pomoc.
  • KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI. Pomoc udzielana innym pozwala na przeżywanie emocji oraz doświadczenie sytuacji, które rozwijają takie cechy, jak wrażliwość czy otwartość.
  • AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA. Wolontariusz zyskuje poczucie, że jego działanie ma wpływ na otoczenie i życie innych ludzi.
  • DOŚWIADCZENIE. Wolontariusze zdobywają niezbędne doświadczenie (np. poznają tajniki organizacji mniejszych i większych przedsięwzięć, zdobywają środki na swoje działania).
  • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ. Wolontariat może być podejmowany na rzecz osób bądź organizacji, które w jakiś sposób są związane z naszymi zainteresowaniami.
  • RELACJE. Wolontariusze spotykają nowych ludzi,  nawiązują znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.

Opr. Magdalena Szczerbaciuk, Zespół "Kto na ochotnika"