Czy w ramach planowanego przez siebie działania wolontariackiego checie zorganizować zbiórkę pieniędzy lub rzeczy na wybrany cel charytatywny? Nie jesteście pewni, jak przygotować takie działanie zgodnie z prawem? Podpowiadamy, jak to zrobić według obowiązujących przepisów.

Podczas zbierania pieniędzy czy rzeczy na cele charytatywne warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi zbiórek publicznych. Przepisy te różnią się w zależności od tego, czy organizujecie zbiórkę na terenie szkoły czy poza jej murami oraz kto bierze w niej udział.

1. W przypadku tzw. zbiórek szkolnych potrzebna jest tylko zgoda dyrekcji szkoły. Zbiórką szkolną jest akcja, w której biorą udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły. Po zakończeniu zbiórki dobrze jest przygotować sprawozdanie z wydarzenia. Dzięki temu każdy będzie wiedział w jakim celu zorganizowano zbiórkę, jaki był jej efekt i co udało się zyskać dzięki podjętym działaniom. Wszelka dokumentacja, która powstanie przy okazji działań może być również wskazówką dla innych uczniów i grup, które będą chciały zorganizować podobne wydarzenia w przyszłości.

3. Jeśli zbiórka jest organizowana na terenie szkoły, ale uczestniczą w niej osoby z zewnątrz lub jeśli odbywa się ona poza murami szkolnymi, zyskuje wtedy wymiar publiczny. W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie jej do odpowiednich organów i opublikowanie na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych zbiórki.gov.pl. Na tym portalu można znaleźć także potrzebne informacje w tym zakresie. Dopiero po publikacji, rejestracji i uzyskaniu pozwolenia, można przystąpić do realizacji zbiórki.

5. W wypadku zbiórek tzw. „nieszkolnych” mogą prowadzić je określone podmioty takie jak np.: fundacje, stowarzyszenie, organizacje kościelne czy też specjalnie powołany komitet społeczny. Do zawiązania komitetu potrzebne są co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane. Uchwalają one akt założycielski, którego wzór znajdziecie na stronie internetowej: http://poradnik.ngo.pl/zbiorki_publiczne

6. Zbiórkę można zgłosić elektronicznie za pośrednictwem portalu zbiórki.gov.pl albo na przesyłając pocztą tradycyjną formularz w wersji papierowej. Zgłaszając zbiórkę należy podać m.in.: swoją nazwę, cel zbiórki publicznej, sposób przeprowadzenia tej zbiórki (np. zbiórka karmy dla zwierząt), miejsce i termin.

Jeśli macie wątpliwości, czy Wasza akcja charytatywne jest organizowana zgodnie z przepisami, możecie skontaktować się z odpowiednim działem Ministerstwa Cyfryzacji, który zajmuje się prawem dotyczącym zbiórek publicznych  (TUTAJ). Warto skorzystać także z pomocy osób lub organizacji z Waszej okolicy, które mają już doświadczenie w przeprowadzaniu zbiórek na cele społeczne. O zbiórkach publicznych możecie przeczytać  także na stronie internetowej: http://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"