Wolontariat stały, oznaczający systematycznie oferowane wsparcie i wykonywanie pracy, wymagające wstępnego przygotowania, rozplanowania w czasie i ciągłości zobowiązania wpisuje się w zadania szkoły i stanowić może wazny element programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji "wolontariat szkolny" Autorstwa Grzegorza Katy ma na celu:

  • zaprezentowanie znaczenia wolontariatu dla pracy wychowawczej z uczniami;
  • określenie miejsca wolontariatu w działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole;
  • przedstawienie standardów pracy z wolontariuszami i kolejnych etapów budowania wolontariatu szkolnego;
  • określenie zadań nauczyciela pełniącego rolę szkolnego opiekuna wolontariatu.

Zagadnienia omówione w artykule mogą stanowić pomoc dla nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem wolontariatu w pracy z uczniami, mogą też być źródłem inspiracji do budowania autorskich programów wolontariackich lub tworzenia informacji na temat miejsca, znaczenia i funkcji wolontariatu szkolnego.

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"