SZLACHETNA PACZKA to obecnie najbardziej rozpoznawalny projekt społeczny w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

Wolontariat w SZLACHETNEJ PACZCE jest bardzo wymagający. Zaczyna się czterostopniową rekrutacją, następnie odbywają się szkolenia. A potem SuperWolontariusz wchodzi w życie ludzi, których dotknęła bieda czy tragedia.

SZLACHETNA PACZKA to nie zestaw nic nie znaczących kilku upominków, ale prawdziwe prezenty. Żeby skompletować pomoc dla rodziny trzeba podjąć dość duży wysiłek. Organizatorzy starają się, aby w darczyńcach była jak największa radość pomagania. Szukają dobrych praktyk i je popularyzują.

Źródło infografiki i tekstu: strona Szlachetnej Paczki
Opr. Zespół Kto na ochotnika