10 stycznia 2018 r. odbyło się „Seminarium z SeNSem”, inaugurujące pilotaż warszawskiego programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych". Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału do rozwoju uczniów i nauczycieli.
 

Pierwsza, pilotażowa oferta patronatów przygotowana została przez trzy instytucje:

  • Centrum Edukacji Obywatelskiej (obszar - Społeczność),
  • Centrum Nauki Kopernik (obszar - Nauka),
  • Zachętę-Narodową Galerię Sztuki (obszar - Sztuka).

Każda ścieżka patronacka ma wyznaczonego opiekuna, z którym przedstawiciele szkół mogą kontaktować w sprawie realizacji pilotażu SeNS. W przypadku jakichkolwiek pytań do dyspozycji jest także zawsze stały zespół programu WARS i SAWA, składający się z przedstawicieli Biura Edukacji i WCIES (warsisawa@edu.um.warszawa.pl). Oferta patronacka stwarza możliwość zaangażowania w niestandardowe aktywności zarówno uczniów jaki i ich nauczycieli. Partnerzy są również gotowi, po ukończeniu rocznego cyklu szkolnego, do pracy z pojedynczymi uczniami, których zainteresowania i pasje związane są z profilem instytucji. Pilotaż SeNS finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy.

Centrum Edukacji Obywatelskiej patronuje i przybliża SPOŁECZNOŚCI pięciu warszawskim szkołom. Są to:

  • Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
  • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
  • VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
  • Zespół szkół Licealnych i Technicznych nr 1 (LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa i Technikum Mechatroniczne nr 1)
 

W celu promocji i prezentowania działań szkół, został utworzony Padlet dla pilotażu SeNS.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Opr. Zespół Kto na ochotnika