W programie „Kto na ochotnika” trenerzy i animatorzy pracują  z zespołami nauczycielskimi, liderami uczniowskiego wolontariatu, a także z grupami uczniów zaangażowanych w szkolne działania. Prowadzone warsztaty dotyczą budowania i integracji grupy, planowania i realizacji działań (w tym diagnozy), a także przygotowywania prezentacji działań lokalnej społeczności.

 

Zrealizowane warsztaty opracowaliśmy w postaci gotowych scenariuszy do wykorzystania przez opiekunów samorządu uczniowskiego, klubów i kół wolontariuszy w bieżącej pracy. Można je zrealizować w całości lub wykorzystać wybrane ćwiczenia.

Wszystkie propozycje materiałów, warsztatów i ćwiczeń można znaleźć w publikacji "Kto na ochotnika" - w tym artykule polecamy te, które pozwolą nam dobrze zaprezentować działanie wolontariackie społecznosci szkolnej, mediom, lokalnej społeczności. Można je modyfikować (adekwatnie do wieku, wielkości i potrzeb grupy). Na zestaw składają się:

    Scenariusz warsztatu - Przygotowujemy się do prezenetacji naszych działań

W pracy z uczniami i uczennicami warto sięgnąć też do naszych tematycznych, związanych z proponowanymi scenariuszami kart pracy (w zestawie m.in. Co robimy? Harmonogram szkolnego wolontariatu; Pressroom. Tworzymy prasówkę o s;zkolnym wolontariacie; Drzewo pomysłów (na prezentację) oraz plakatów (m.in. Harmonogram naszego wolontariatu; Tablica informacyjna szkolnego wolontariatu; Tablica motywacyjna - Przybij piątkę). Zachęcamy też do korzystania z całej publikacji.

Autorami materiałów, scenariuszy warsztatów, kart pracy są: Mateusz Konieczny, Magdalena Świderska i Sylwia Żmijewska-Kwiręg.

Opr. Zespoł Kto na ochotnika