W programie „Kto na ochotnika” trenerzy i animatorzy pracują  z zespołami nauczycielskimi, liderami uczniowskiego wolontariatu, a także z grupami uczniów zaangażowanych w szkolne działania. Prowadzone warsztaty dotyczą budowania i integracji grupy, planowania i realizacji działań (w tym diagnozy), a także przygotowywania prezentacji działań lokalnej społeczności. 

Zrealizowane warsztaty opracowaliśmy w postaci gotowych scenariuszy do wykorzystania przez opiekunów samorządu uczniowskiego, klubów i kół wolontariuszy w bieżącej pracy. Można je zrealizować w całości lub wykorzystać wybrane ćwiczenia.

Wszystkie propozycje warsztatów i ćwiczeń można znaleźć w publikacji "Kto na ochotnika" - w tym artykule polecamy te, które pozwolą nam zbudować grupę wolontariuszy, motywować ją i doeniać na bieząco oraz podsumować z nią jej zaangażowanie. Można je modyfikować (adekwatnie do wieku, wielkości i potrzeb grupy). Na zestaw składają się 4 scenariusze krótkich warsztztów:

  • Warsztat 1. Tworzymy grupę, czyli ćwiczenia na dobry początek
  • Warsztat 2. Tworzymy grupę – poznajemy nasze potrzeby i oczekiwania
  • Warsztat 3. Tworzymy grupę – tworzymy kodeks dla naszej grupy
  • Warsztat 4. Coś się kończy, czyli ćwiczenia na dobre domknięcie.

W pracy z uczniami i uczennicami wykorzystaj też nasze tematyczne, związane z proponowanymi scenariuszami karty pracy (w zestawie m.in. Kodeks wolontariusza i wolontariuszki; Jak wspólnie stworzyć kontrakt?; Dlaczego jestem/chcę zostać wolontairuszem/wolontariuszką?; Nasze obawy i oczekiwania; Co nas łączy? (karta diagnozy wspólnych celów); Co mi daje wolontariat?) oraz plakaty (m.in. Kodeks wolontariusza i Tablica motywacyjna)

Autorką scenariuszy warsztatów jest Greta Droździel-Papuga.

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"