W programie „Kto na ochotnika” trenerzy i animatorzy pracują  z zespołami nauczycielskimi, liderami uczniowskiego wolontariatu, a także z grupami uczniów zaangażowanych w szkolne działania. Prowadzone warsztaty dotyczą budowania i integracji grupy, planowania i realizacji działań (w tym diagnozy), a także przygotowywania prezentacji działań lokalnej społeczności. 

Zrealizowane warsztaty opracowaliśmy w postaci gotowych scenariuszy do wykorzystania przez opiekunów samorządu uczniowskiego, klubów i kół wolontariuszy w bieżącej pracy. Można je zrealizować w całości lub wykorzystać wybrane ćwiczenia.

 

Wszystkie propozycje materiałów, warsztatów i ćwiczeń można znaleźć w publikacji "Kto na ochotnika" - w tym artykule polecamy te, które pozwolą nam dobrze zaplanować działanie wolontariackie, czyli jak rozpoznać i zebrać potrzeby otoczenia oraz jak zaplanować dalsze działania . Można je modyfikować (adekwatnie do wieku, wielkości i potrzeb grupy). Na zestaw składają się:

  • Scenariusz warsztatu - Jak rozpoznać potrzeby naszego środowiska
  • Materiał pomocniczy - Aktywne metody zbierania informacji.

W pracy z uczniami i uczennicami warto sięgnąć też do naszych tematycznych, związanych z proponowanymi scenariuszami kart pracy (w zestawie m.in. Co robimy? Harmonogram szkolnego wolontariatu; Aktywne metody zdobywania informacji; Drzewo diagnozy) oraz plakatów (m.in. Harmonogram naszego wolontariatu; Tablica informacyjna szkolnego wolontariatu). W publikacji "Kto na ochotnika" polecamy artykuł Mai Dobiasz-Krysiak - "Przygotowujemy się do lolanej diagnozy" (str. 58).

Autorami materiałów, scenariuszy warsztatów, kart pracy są: Maja Dobiasz-Krysiak, Michał Tragarz i Sylwia Żmijewska-Kwiręg.

Opr. Zespoł Kto na ochotnika