Pierwsze kroki w działalności wolontariackiej można postawić już podczas lekcji. Poniżej publikujemy scenariusze lekcji przygotowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu Ochotnicy Warszawscy. Zachęcamy do wykorzystania materiałów podczas lekcji! 

Szkoła podstawowa (klasy 1-3)

Szkoła podstawowa (klasy 4-6)

Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne (klasy 1-2)

Szkoły ponadgimnazjalne (klasy 3-4)

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"