17 Maja 2017

Czy jesteśmy samotnymi wyspami, czy też to nasze powiązania z innymi i działania na rzecz innych decydują o tym, kim jesteśmy? Zachęcamy do lektury tekstu Jacka Kołtana.

08 Maja 2017

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem i materiałami z naszego webinarium o prawnych aspektach wolontariatu.

08 Maja 2017

Wolontariat stały wymagający przygotowania, rozplanowania w czasie i ciągłości zobowiązania wpisuje się w zadania szkoły i stanowi ważny element jej programu profilaktyczno-wychowawczego.

18 Kwietnia 2017

Wolontariat staje się coraz bardziej popularną metodą podnoszenia kompetencji, także w szkole. Wolontariat w Polsce nie jest organizowany w sposób dowolny - reguluje to odpowiednio prawo.

12 Kwietnia 2017

Zasady współpracy z wolontariuszami to jazda obowiązkowa dla wszystkich organizacji i instytucji, które organizują wolontariat. A więc i dla szkół.

Strony