05 Grudnia 2017

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.
 

23 Listopada 2017

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, organizacje i firmy, które chcą rozwijać wśród młodych ludzi wolontariat.

22 Listopada 2017

Na wieży wartości uczniów SP nr 264 w Warszawie znalazły się: dobra zabawa, zmiana, zaangażowanie, współpraca, zaangażowanie i  POMAGANIE.

26 Października 2017

Zapraszamy warszawskie szkoły i organizacje do nawiązywania współpracy, by rozwijać i upowszechniać wolontariat wśród najmłodszych, także poza szkołą. Przed nami spotkanie 8.XI i wizyty studyjne!

26 Października 2017

Za nami kolejne szkolenie dla szkolnych opiekunów wolontariatu. Pracowaliśmy nad narzędziami partycypacyjnymi zwiększającymi zaangażowanie i decyzyjność uczniów w szkolnych kołach wolontariatu.

Strony