17 Maja 2017

Osoby, które chcą się zaangażować w wolontariat  mogą wybierać z wielu form aktywności. Może to być wolontariat: charytatywny, na rzecz rówieśników lub szkolnej społeczności, sportowy lub na odległość itp.

18 Kwietnia 2017

Wolontariat staje się coraz bardziej popularną metodą podnoszenia kompetencji i spędzania wolnego czasu. Warto zadbać o jego "legalność".

11 Kwietnia 2017

Wolontariatu to coś innego niż akcja charytatywna, filantorpia czy pomoc społeczna. Wychodzi też poza relacje rodzinne czy koleżeńskie.

11 Kwietnia 2017

Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego dobrowolność, ochotniczość i oznacza dobrowolną, nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa.

20 Marca 2017

Kim jest wolontariusz i jaką umowę należy z nim podpisać? O co chodzi z obowiązkowym ubezpieczeniem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w materiale przygotowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Strony